Speakers
All the links are up to date, if not, please send an email to polisciworkshopchina@gmail.com.

Shu Fu 付舒,
Assistant Professor, Shanghai Jiaotong University,

Chuyu Liu 刘楚域,
Assistant Professor, University of Amsterdam,

Yu Xiao 肖宇,
Assistant Research Fellow, Chinese Academy of Social Sciences,

Naijia Liu 刘乃嘉,
Assistant Professor, Harvard University,

Liqun Liu 刘立群,
Assistant Professor, Xiamen University,

Zhenqian Huang 黄振乾,
Assistant Professor, China Agricultural University,

Jiong Yao 姚炯,
PhD student, University of North Texas,

Weiwen Yin 尹伟文,
Assistant Professor, University of Macau,

Sansar Tsakhirmaa 散斯尔,
Assistant Professor, Sun Yat-sen University,

Zeyang Yu 于泽洋,
Assistant Professor, Princeton University,

Bo Yang 杨波,
PhD student, University of Southern California,

Shuo Chen 陈硕,
Professor, Fudan University,

Yishuang Li 李怡爽,
Postdoctoral Fellow, Peking University,

Zhenhuan Lei 雷镇环,
Assistant Professor, University of Wisconsin-Madison,

Zhiyuan Zhang 张志原,
Postdoctoral Fellow, Peking University,

Jian Xu 徐简,
Assistant Professor, National University of Singapore,

Jianzi He 何鉴孜,

Jacque Gao 高昂,
Assistant Professor, Nanyang Technological University in Singapore,

Bo Wang 王博,
Assistant Professor, Zhejiang Gongshang University,

Yan Xu 徐研,
Postdoctoral Fellow, Brown University,
https://www.yanxu-pe.com/

Youlang Zhang 张友浪,
Associate Professor, Renmin University of China,

Xinrui Feng 冯昕瑞,
Assistant Professor, University of International Business and Economics,
http://schpa.uibe.edu.cn/szdw/xxjs/xzglx/299516b5ab2f4b77b0b116b2c37b6099.htm

Kin-Man Wan 温建民,
Postdoctoral Fellow, City University of Hong Kong,
https://www.kmwan.net/

Huayu Xu 徐化愚,
Assistant Professor, Peking University,
https://sites.google.com/umich.edu/huayu

Lizhi Liu 刘立之,
Assistant Professor, Georgetown University,
https://www.lizhiliu.com/

Zhu Zhang 张珠,
Assistant Professor, Fairfield University,
https://zhu-zhang.com/

Shiyao Liu 刘诗尧,
Assistant Professor, Peking University,
https://ssliu.weebly.com/

Wuyue You 游五岳,
Assistant Professor, Renmin University of China,
http://econ.ruc.edu.cn/jszy/3f21d523a9ca4fb58330da88d03f9a86.htm

Ling Zhu 朱灵,
Assistant Professor, Chinese University of Hong Kong,
https://www.soc.cuhk.edu.hk/profile/zhu-ling/

Yiqing 徐轶青,
Assistant Professor, Stanford University,
https://yiqingxu.org/

Haohan Chen 陈昊瀚,
Assistant Professor, University of Hong Kong,
https://haohanchen.github.io/

Yiqing Xing 邢亦青,
Assistant Professor, Johns Hopkins University,
https://sites.google.com/view/yiqingxing/

Congyi Zhou 周聪奕,
Assistant Professor, New York University,
https://sites.google.com/site/zhoucongyi/

Chengyuan Ji 季程远,
Associate Professor, Shanghai Jiao Tong University,
https://chengyuanji.wordpress.com/

Kaiping Zhang 张开平,
Associate Professor, Tsinghua University,
https://www.dps.tsinghua.edu.cn/info/1180/2342.htm

Jing Xu 徐晶,
Postdoctoral Fellow, Tsinghua University,

Handi Li 李晗迪,
Postdoctoral Fellow, Princeton University,
https://handi-li.net/

Juan Qian 钱静远,
Postdoctoral Fellow, University of Chicago,
https://juan-qian.github.io/

Peng Peng 彭澎,
Postdoctoral Fellow, Yale University,
http://www.peng-peng.org/

Wei Wei 隗玮,
Postdoctoral Fellow, University of Chicago,
https://www.jrcef.cn/people/wei-wei/

Weihong Qi 齐炜弘,
PhD candidate, University of Rochester

Dehua Sun 孙德华,
PhD candidate, University of Rochester,

Jonghyuk Lee 李钟赫,
Assistant Professor, Nanyang Technological University,
https://www.jonghyuklee.com/

Iza Ding 丁悦,
Associate Professor, Northwestern University,
https://www.izading.com/

Erik Haixiao Wang 王海骁,
Assistant Professor, New York University,

Jean Hong 洪知延,
Associate Professor, University of Michigan,
http://hongjiyeon.com/

Shilin Jia 贾士麟,
Postdoctoral Fellow, University of Chicago,
https://shevajia.github.io/

Siyao Li 李思遥,
Assistant Professor, University of Pittsburgh,
https://www.siyao-li.com/

Kaiping Chen 陈凯萍,
Assistant Professor, University of Wisconsin-Madison,
https://www.kaipingchen.com/

Yujin Zhang 张宇津,
PhD candidate, Columbia University,
https://polisci.columbia.edu/content/yujin-zhang

Yang Xie 谢阳,
Assistant Professor, University of California, Riverside,
https://yangxie.weebly.com/

Tongtong Zhang 张瞳瞳,
Assistant Professor, American University,
https://www.tongtongzhang.com/

Hongshen Zhu 朱洪申,
Postdoctoral Fellow, University of Pennsylvania,
https://app.getsphere.com/hongshen-zhu

Yuan Wang 王媛,
Assistant Professor, Duke Kunshan University,
https://yuan-wang.org/

Meicen Sun 孙梅岑,
Assistant Professor, University of Illinois Urbana-Champaign,
https://profiles.stanford.edu/meicen-sun

Junlong 周俊龙,
Senior Data Scientist, Tencent Amercia,


Austin Strange 郝思诚,
Assistant Professor, University of Hong Kong,
https://www.austinstrange.org/

Han Zhang 张涵,
Assistant Professor, Hong Kong University of Science and Technology,
https://hanzhang.xyz/

Zhuo Nie 聂卓,
Assistant Professor, University of International Business and Economics,
https://niezhuo.weebly.com/

Emerson Niou 牛铭实,
Professor, Duke University,
https://people.duke.edu/~niou/

Jia Li 李嘉,
Assistant Professor, Utah State University,
https://www.jiali-polisci.com/

Kai Ou 欧恺,
Assistant Professor, Florida State University,
https://sites.google.com/a/nyu.edu/kai_ou/home

Wenhui Yang 杨文辉,
Assistant Professor, Peking University,
https://wenhuiyang.weebly.com/

Luwei Ying 英璐薇,
Assistant Professor, University of California, Los Angeles,
http://luweiying.org/

Shengqiao Lin 林声巧,
PhD candidate, University of Texas at Austin,
https://shengqiaolin.com/

Lianjiang Li 李连江,

Jin Qian 钱璟,
Postdoctoral Fellow, Princeton University,

Shaoda Wang 王绍达,
Assistant Professor, University of Chicago,
http://www.sdwang.org/

Ziwen Zu 祖梓文,
PhD candidate, University of California San Diego,
https://ziwenzu.com/

Weijia Li 李维嘉,
Assistant Professor, Monash University,
https://www.weijiali.org/

Xiangyu Shi 石襄禺,
PhD candidate, Yale University,
https://sites.google.com/site/xiangyushi1/

Jongyoon Baik 白宗润,
PhD candidate, University of Chicago,
https://voices.uchicago.edu/baik/

Songrui Liu 刘松瑞,
PhD candidate, Peking University,
https://songruiliu.weebly.com/

Xiaonan Wang 汪笑男,
Assistant Professor, City University of New York,
https://www.xiaonanwang.org/

Siyun Jiang 蒋思韵,
PhD candidate, University of Texas at Austin,
https://siyunjiang.weebly.com/

Xiaoxiao Shen 沈潇笑,
PhD candidate, Princeton University,
https://xiaoxiaoshen.co/

Harunobu Saijo,
Assistant Professor, Hiroshima University,

Xinyu Fan 范昕宇,
Assistant Professor, Cheung Kong Graduate School of Business,
http://www.xinyufanecon.com/

Xu Xu 徐旭,
Assistant Professor, Princeton University,
https://xu-xu.net/

Yue Hu 胡悦,
Assistant Professor, Tsinghua University,
https://sammo3182.github.io/

Chong Chen 陈冲,
Assistant Professor, Tsinghua University,
https://cc458.github.io/

Menglin Liu 刘梦琳,
PhD candidate, UC Davis,

Dakeng Chen 陈达铿,
PhD candidate, Chinese University of Hong Kong,

Hanzhi Yu 俞晗之,
Assistant Professor, Zhejiang University,

Hao Chen 陈昊,
Visiting assistant Professor, Tsinghua University,
https://sites.google.com/view/hao-chen

Zihui Zhao 赵紫慧,
PhD candidate, Cornell University,
https://sites.google.com/view/zihuizhao/homepage

Xingchen Lan 兰星辰,
PhD candidate, New York University,

Chen Cheng 程琛,
Assistant Professor, John Hopkins University,
https://www.chenchengjhu.com/

Zanhui Liu 刘赞辉,
PhD candidate, Tsinghua University,

Yuchen Qiu 邱昱辰,
PhD candidate, Peking University,

Xing Chen 陈醒,
Assistant Professor, Fudan University,
https://xingchen0123.github.io/

Beixi Zhou 周贝西,
Visiting Assistant Professor, Pittsburg University,
https://www.beixizhou.com/

Yu Hao 郝煜,
Associate Professor, Beijing University,

Peiyuan Li 李佩源,
Assistant Professor, Duke Kunshan University,

Wenbiao Sha 沙文彪,
Assistant Professor, Zhongshan University,
https://wenbiaosha.weebly.com/

Haonan Dong 董浩南,
PhD candidate, Vanderbilt University,

Jiawei Fu 傅佳尉,
PhD candidate, New York University,

Hongyi She 佘弘怡,
PhD candidate, University of Rochester,

Yuxin Chen 陈雨新,
Assistant Professor, Cheung Kong Graduate School of Business,

Yu Mei 梅钰,
PhD candidate, University of Rochester,
https://www.yymei.org/

Charles Chang,
Assistant Professor, Duke Kunshan University,